Priser & Villkor

De priser som skickas eller mailas som offert enligt dina uppgifter är giltiga i 30 dagar från att du fått offerten och är inkl moms om inget annat anges.


Timkostnad vid annat löpande snickeriarbete                400:- inkl moms
Leverans inom Storstockholm (1 person)                        800:- inkl moms

Leverans till övriga Sverige enligt faktisk fraktkostnad. Vi har fraktavtal med TNT. Kostnad för packning och emballage tillkommer om det inte angetts på orderbekräftelsen.

VILLKOR
Vi förbehåller oss alltid rätten att debitera ut ett förskott innan arbetet påbörjas.
Leveranstiden kan variera beroende på val och är unik för varje beställning.
Betalning ska ske kontant då möbeln hämtas eller levereras.
Eventuella klagomål ska lämnas skriftligt inom 8 dagar efter mottagen leverans.

GARANTIER

Garantier på material och arbete lämnas under ett år under förutsättning att;
möbeln behandlats på ett normalt sätt och inte utsatts för en behandling som den ej är avsedd till.
möbeln placerats inomhus i normal rumstemperatur om inget annat angetts
underhåll av möbeln sker enligt beskrivning på denna hemsida under länken Materialet.
Ingen ovarsam behandling som t.ex att kaffe, vin, stearin osv spills på möbeln.
möbeln inte placeras i direkt solljus vilket kan medföra en färgförändring på både trä och sten